Hermoratahieronta

Mitä hermoratahieronta on?

Alkuperäinen hermoratahieronta on kehon toimintoja ohjaavan hermojärjestelmän luonnollinen ja turvallinen kuntoutusmenetelmä. Se toimii tehokkaana tukihoitona perinteisen koululääketieteen rinnalla. Hermoratahieronta ennaltaehkäisee sairauksia, parantaa työikäisten työkykyä sekä säilyttää vanhuusiän toimintakykyä. Hoidosta on jo vuosikymmenien ajalta kokemukseen perustuvaa näyttöä.

Hoidolla autetaan kehon omia parannusvoimia vaikuttaen:

– hermostoon (ääreis- ja keskushermostoon)
– verenkiertoon / imunestekiertoon
– ruoansulatukseen / ravinteiden imeytymiseen
– kehon puhdistus- ja puolustusjärjestelmiin
– hormonitoimintaan
– pinnallisten ja syvien lihasten toimintaan

Hermoratahieronnasta on mahdollista saada apua mm. seuraaviin vaivoihin:

– allergiat
– astma
– diabetes
– epilepsia / paniikkihäiriöt
– halvaantuminen
– hermosäryt, mm. kolmoishermovaivat
– hormonaaliset häiriöt
– huimaus
– ihottuma
– lapsettomuus
– migreeni
– niska-, hartia- ja selkävaivat
– päänsärky
– rappeutumissairaudet
– reuma
– ruoansulautus- ja imeytymishäiriöt
– sydän-, maksa- ja munuaisvaivat
– unettomuus
– vatsavaivat
– vauvan koliikki
– määrittelemättömät kivut tai oireet, joita koululääketiede ei ole tunnistanut

Miten hoito tapahtuu?

Hoidossa käsitellään sormenpäillä ”paina ja pyöritä” -tekniikalla ääreishermostoa ja lihaksistoa. Hoitoa voisi kuvailla ”akupunktioksi ilman neuloja”. Joka hoitokerralla käsitellään koko keho. Yhden hoitokerran kesto on n. 2 tuntia, jonka jälkeen olisi hyvä levätä. Aloituskerrat tehdään pääsääntöisesti 5 kertaa viikon välein. Tällä tavoin saadaan hermosolut toimeliaiksi, verenkierto tehostumaan ja maksan entsyymikanta elpymään.

Aloituskertojen jälkeen hoitoa tulee jatkaa säännöllisesti 2–6 viikon välein usean kuukauden ajan (8 kk – jopa 2 vuotta). Tämä on ehdottoman tärkeää pysyvien kuntouttavien tulosten saavuttamiseksi. Hoitojen lukumäärä ja tiheys riippuu asiakkaan yksilöllisistä tarpeista; vaivoista, oireista ja kuntoutumisvauhdista. Hoidon tukena saa ohjausta monipuolisen ruokavalion koostamisessa sekä henkilökohtaisten vitaali- ja fytoterapeuttisten aineiden käytössä.

Kenelle hoito sopii?

Hermoratahieronta sopii pääsääntöisesti kaikille, myös lapsille. Poikkeuksena ovat vain raskaana olevat ja juuri leikkauksesta tulleet (2 kk väliä) sekä elinsiirron saaneet henkilöt.

Muuta huomioitavaa

On hyvä tietää, että usein hoidon alussa hoidettavan vointi tuntuu muuttuvan huonommaksi, koska elimistöstä poistuu valtavia määriä kuona-aineita ja myrkkyjä. Näin käy erityisesti kroonisissa sairauksissa, joissa on tyypillistä runsas kuona-aineiden kerääntyminen kudoksiin. Esimerkkeinä puhdistusoireista ovat päänsärky, pahanhajuinen hengitys, ihottuma, liman eritys, ripuli, kuume, kivut jne. Tämä on kuitenkin myönteinen ja ohimenevä tila, joka auttaa hoitajaa ottamaan huomioon yksilöllisesti pienimmätkin oireet tai vaivat merkkinä alkavasta tai jo olemassa olevasta kehon luonnollisen tasapainon häiriintymisestä. On hyvä kuitenkin huomioida, että kaikki eivät koe saavansa hoidosta yhtä suurta apua, vaan yksilöllisiä eroja ilmenee. Tähän vaikuttaa mm. asiakkaalle tehdyt leikkaukset.