HRH-koulutus

Hermoratahierojakoulutus (40,5 op)

Tavoitteet

Tavoitteena on, että oppilas hallitsee hermoratahieronnan perushoidon ja teoreettisen perustiedon, jota tarvitaan asiakkaan tuloksellisessa hoidossa. Lisäksi hän hallitsee vaiva-alueet ja niiden käytön asiakkaan yksilöllisessä hoidossa ottaen huomioon myös asiakkaan ravitsemuksen. Oppilas tuntee ihmisen fysiologiaa ja anatomiaa, eri sairauksia ja ihotauteja huomioiden hermotus. Oppilas omaa tarvittavat tiedot ja taidot mahdollisia jatko-opintoja varten hermoratahieronnan mestariksi. Opiskelun tavoitteena on saavuttaa ammatillinen pätevyys toimia itsenäisenä yrittäjänä tai hermoratahierojana muun ammatin ohella. Itsenäisenä yrittäjänä toimiville opisto kuitenkin suosittaa alan mestaritutkinnon suorittamista. Opiskelijalla on oikeus käyttää hermoratahieroja-nimikettä suoritettuaan tentit hyväksytysti.

Opintojen sisältö

 • hermoratahieronnan perusteet
 • teoreettinen perustieto
 • vaiva-alueet
 • vaiva-alueiden käyttö asiakkaan yksilöllisessä hoidossa
 • asiakkaan ravitsemuksen huomioon ottaminen
 • ihmisen fysiologia
 • ihmisen anatomia
 • hermotus eri sairaudet ja ihotaudit huomioiden
 • tarvittavat tiedot ja taidot mahdollisia jatko-opintoja varten hermoratahieronnan mestariksi

Opintojen käytännön asiat

 • opiskelu koostuu lähiopetuspäivistä ja itsenäisestä etäopiskelusta
 • lähiopetuspäivät sisältävät teoriaa ja käytännön hoitoharjoittelua, jotta perushoitopaikkojen hoitotekniikka hallitaan ja kädentaidon hienosäätö kehittyy
 • lähiopetuspäivinä saat aina myös vastahieronnan kanssaopiskelijalta
 • oppilas saa opistolta lukupaketin etäopiskelua varten
 • opintojen edistymistä seurataan mm. kotitehtävien avulla
 • teorian etäopiskelua opisto suosittaa tehtäväksi 6–10 tuntia kuukaudessa
 • itsenäistä käytännön hierontaharjoittelua 3–5 asiakasta viikossa
 • koulutuksen kesto n. 13 kk
 • tentit: kirjallinen ja käytännön tentit (sisältyvät hintaan)

Pääsyvaatimukset

Pohjakoulutusvaatimusta ei ole, motivaatio opiskeluun ja hoitotyöhön on välttämätön.

Hinta

3510 € (sis. ALV 24 %)

Koulutusmaksu suoritetaan erissä (270 €) ennen kontaktipäivää.

Hinta sisältää opetuksen ja seuraavat opiskelumateriaalit:

 • Annikki Kankkusen tietokirja
 • opetusmonisteet
 • lopputentit

Opiskelija tarvitsee opinnoissaan seuraavia materiaaleja ja huolehtii niiden hankkimisesta:

 • Luut ja Ytimet -kirja
 • P.Airolan luonnonlääketieteen käsikirja

Huom!

Koska käytännön harjoittelua pitäisi tehdä mahdollisimman paljon, vähintään 10 hoitoa kuukauden aikana, hoitoaika n. 2 h, suositellaan että oppilas ottaa harjoitusasiakkaalta pienen maksun, esim. 20–40 €/hoito. Näin oppilas voi hankkia rahoitusapua opiskeluun ja luoda jo asiakassuhteita tulevaa ammattia varten.

Valmistuneella hermoratahierojalla hoidon suositushinta on 75 € (sis. alv 24 %).